KA_IX

  • 2319 主题
  • 2368 帖子
  • 5122 积分
  • 身份:LV6 初级工程师
  • 论坛新秀 灌水之王 突出贡献
  • E币:1299

无线通信、5G、射频、天线几个概念和指标图解

2021-2-20 11:56:07 显示全部楼层
射频放大器的定义和重要指标  
  
A7Vjmy.png
  
EJjMju.png
   
混频器的概念和重要指标  
  
3iamEb.png
  

RF_Mixer_Concept_Graph_01.png

  
SAW滤波器的叉指结构和指标评价  
   
auueQj.png
   
振荡器的作用和评价指标  
   
6ZZNFz.png
   
手机天线的作用和方向图  
   
uUvYve.png
  

Antenna_RadiationPattern

  
uiu26f.png
  

Antenna_RadiationPattern_

   
双工器的作用和指标  
   
E7faUv.png
  
波导线,微带线  
  
BJBj6j.png
  
介质,射频前端的概念,S参数  
   
BrUNBr.png
   
驻波比的定义  
   
n6b2Q3.png
   
相位噪声的定义和重要性以及如何优化相位噪声  
   
BJjMb2.png
   
信噪比SNR和信纳比SINAD  
   
qmeErq.png
  
NVF3iy.png
  
j2IV3i.png
  
a2Un2i.png
  
7rmyQn.png
   
灵敏度计算公式和含义  
   
qUfUZf.png
  
6juuyu.png
   
ACLR/ACPR的定义  
   
u2YJna.png
  
uueEVz.png
  
Z77zee.png
  
N7bY32.png
  
PA和LNA的1dB压缩点
      
rQNJji.png
   
三阶交调点的定义和计算公式  
   
QnYjq2.png
   
时域频域的转换方法,还告诉你如何通过matlab仿真  
   
3Q3emu.png
  
软件无线电的定义和matlab仿真代码  
  
2UV36r.png
massive-mimo的定义和作用  
   
ieYVru.png
  

FD_MIMO_TRX_01

  
接入信道的含义和物理关系,波束赋形,物联网IOT的各种制式,Lora,ZigBee等的原理  
   
2Anqua.png
  

LPWAN_LoRa_Network_SKT_01

  
   
  GSM/WCDMA/TDSCDMA/LTE/5G NR的帧结构  
        
VvMJra.png
  

GSM Frame Structure

  
eqYRre.png
  

WCDMA SCH (Synchronization Channel)

  
QviQZv.png
  

LTE:36_211_TDD_DL_FrameStructure.png

  
vuMFr2.png
  

5G:NR_Numerology_FrameStructure_u_0__NormalCP_38_211_01.png


来源:一只射频攻城狮 滤波器


您需要登录后才可以评论 登录 | 立即注册

最新评论

楼层直达:
快速回复
0
16
广告
关闭 热点推荐上一条 /8 下一条
快速回复 返回列表